Haminan Energia

Haminan Energiassa budjetoidaan ja ennustetaan tulevaa hanakasti. Myös kassavirtaa seurataan jatkuvasti, jotta käyttötalous pysyy kunnossa eivätkä rahat lopu kesken.

Haaste

Haminan Energian taloushallinnossa korostuvat kaksi asiaa: rahan riittäminen ja raportointi. Yritys tarvitsee toiminnassaan aktiivista talouden seurantaa, budjetointia ja talouden ennustamista.

Ratkaisu

Haminan Energia ulkoisti taloushallintonsa Rantalaiselle muutama vuosi sitten. Rantalaisen kanssa yritys on mennyt syvemmälle taloushallinnon raportointiin ja budjetointiin talousjohtamisen keinoin.

Energiayhtiölle talousraportointi on elintärkeää

− Ei ole olemassa halpaa energiantuotantomuotoa. Laitteiston perustaminen maksaa aina paljon, kun energiaa ryhdytään tuottamaan, sanoo Haminan Energian toimitusjohtaja Markku Tommiska.

Isojen investointien takia olennaista energiayhtiön taloudessa on riskienhallinta. Pääomavaltaisella alalla rahan hankkiminen ja sen kannattava sijoittaminen vaativat tarkkaa laskentaa ja harkintaa.

− Investoinneilla ei pidä avata liian isoa riskiä yhtiön taloudelle, vaikka niiden tuotto näyttäisi paperilla kuinka hyvältä tahansa, Tommiska sanoo.

Toinen huolenaihe taloudessa on se, miten yhtiö pystyy energiamarkkinan murroksessa ja sähköisten liiketoimintamallien yleistyessä säilyttämään kilpailukykynsä ja pitämään liikevaihtonsa riittävällä tasolla.

Tommiska painottaa yhtiönsä taloushallinnossa kahta asiaa, joista ensimmäinen on se, että käyttötalous pysyy kunnossa eivätkä rahat lopu kesken. Toinen asia on raportointi.

− Yrityksellä pitää olla oikein asetetut tavoitteet, joita pystytään vaivatta seuraamaan ja tekemään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä, hän sanoo.

Kokoaan monipuolisempi

Haminan Energia on runsaan 30 miljoonan euron liikevaihdollaan keskivertoa hieman pienempi energiayhtiö. Kokoonsa nähden sillä on kuitenkin monia erityispiirteitä ja vahvuuksia.

Haminan Energia on pioneeri tuulivoimassa ja biokaasuliiketoiminnassa. Yhtiölle valmistui viime vuonna oma vihreän kaasun tuotantolaitos Virolahdelle. Sen tuottama biokaasu jalostetaan liikennekäyttöön.

Haminan Energia on myös merkittävä maakaasun toimittaja. Haminan satamaan seuraavan kolmen vuoden aikana rakennettava nesteytetyn maakaasun (LNG) vastaanottoterminaali on kokoluokassaan ensimmäinen Suomenlahdella.

Tommiskan mukaan yhtiön lähihistorian talousongelmiin ovat syynä kertaluontoiset tuloksen alasvedot.

− Sähkön ja maakaasun siirto- ja myyntiliiketoiminta ovat toimineet koko ajan hyvin.

Tommiska pitää yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan yhtiön talouden tervehdyttämistä. Siinä auttavat hänen pitkä kokemuksensa energiakaupasta ja myös biokaasuliiketoiminnasta. Tommiska toimi kevääseen 2017 saakka liiketoimintajohtajana KSS Energialla Kouvolassa. Hän on johtanut myös biokaasua tuottavaa Kymen Bioenergiaa.

”Energiayhtiön taloushallinnossa on kaksi tärkeää asiaa. Tärkein on se, että käyttötalous pysyy kunnossa eivätkä rahat lopu kesken. Toinen merkittävä asia on raportointi.”

Syvällä asiakkaan liiketoiminnassa

Nykyään pienet ja vähän isommatkin energiayhtiöt hakevat synergiahyötyjä yhdistämällä voimansa.

Haminan Energialla on kolme osakkuusyritystä 50 prosentin omistuksella: Hamina LNG Oy rakentaa LNG-terminaalia, Kaakon Alueverkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja Karhu Voima Oy sähkön myynnistä ja asiakaspalvelusta.

Haminan Energian ja sen kahden osakkuusyrityksen Hamina LNG:n ja Kaakon Alueverkon taloushallinto ulkoistettiin Rantalaiselle pari vuotta sitten. Lisäksi Rantalainen on hoitanut Haminan Energian talousjohtajan tehtäviä.

Kaakonkulmalla Haminan Energian asiakkuus on ollut poikkeuksellinen Rantalaiselle, koska yhtiön kirjanpito ja raportointi on hoidettu asiakkaan järjestelmillä asiakkaan tiloissa. Kirjanpidosta on vastannut Oili Joukainen Rantalaiselta. Tilitoimisto on ollut myös aktiivisesti mukana energiayhtiön kirjanpito- ja raportointijärjestelmän uudistamisessa.

− Olemme Haminan Energialla olleet tavanomaista syvemmällä asiakkaan liiketoiminnassa. Yhtä pitkälle ei budjetointia ja ennustamista ole vielä viety muiden asiakkaiden kanssa, sanoo palvelujohtaja Sanna Lahti Rantalaiselta.

– Esimerkiksi raportoinnissa henkilökunta on sitoutunut seuraamaan yksikkönsä tuloskehitystä ja investointien kannattavuutta sekä vertaamaan kuukausittain toteumaa budjetoituun, hän jatkaa

Lahti siirtyy lokakuun 2017 alusta Rantalaiselta Haminan Energialle talous- ja rahoitusjohtajaksi. Muuten asiakassuhde Rantalaisen kanssa jatkuu entisellään.

Tommiskan mukaan Rantalainen on hoitanut loistavasti vaikean murroskauden yhtiön taloudessa. Hän arvostaa Sanna Lahden Rantalaisella hankkimaa monipuolista kokemusta eri toimialojen taloudenhoidosta.

− Laaja näkemys auttaa suunnittelemaan tulevaisuutta paremmin myös taloudellisesti, kun haemme kasvua ja kannattavampaa liiketoimintaa, hän sanoo.

www.haminanenergia.fi

(Julkaistu 27.9.2017, kuvassa Haminan Energian toimitusjohtaja Markku Tommiska, kuva: Vesa Hovi)

Tutustu taloushallinnon ulkoistamiseen.

Tietoisku

30 milj. euroa

Liikevaihto 2016

40

Työntekijää

+50%

Tuulivoiman osuus sähkön myynnistä