HR-palvelut

Parhaimmillaan HR tukee yrityksen liiketoimintaa sekä kehittää organisaatiokulttuuria ketterämmäksi ja proaktiivisemmaksi. Jos asiakaslupaukset ovat HR:n ytimessä ja työsuhteen elinkaari on otettu kokonaisuudessaan haltuun, yritys kykenee reagoimaan nopeasti toimintaympäristön muutoksiin. Toimiva HR on yrityksen kilpailuetu, jonka kehittämiseen Rantalaisen HR-palvelut keskittyvät.

Työsuhteen elinkaari HR:n keskiössä

Rantalaiselta saat apua kaikkiin työsuhteen elinkaaren vaiheisiin. Työsuhteen elinkaareen liittyy monia asioita, kuten mm. henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, perehdytys, osaamisen kehittäminen sekä henkilöstön motivointi ja sitouttaminen. Lisäksi tärkeitä osa-alueita ovat työsuhdeasiat kuten lomat, poissaolot, palkkaus, terveys, työturvallisuus ja -suojelu sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Palkanlaskenta ja työsuhteen päättyminen ovat myös asioita, jotka onnistunut HR ottaa huomioon.

Rantalaisen HR-palvelut

Osana HR-palveluitamme olemme toteuttaneet paljon asiakaskohtaisesti räätälöityjä projekteja. HR-palveluihimme sisältyvät muun muassa seuraavat:

 • HR-kartoitus ja uuden toimintamallin rakentaminen
 • HR-strategian laadinta
 • Rekrytointiprosessin suunnittelu
 • Perehdytyssuunnitelman päivitys
 • Osaamiskartoitus ja osaamiskartan rakentaminen
 • Yksilöllisen kehityskaaren seurantamallin rakentaminen
 • HR-vuoden suunnittelu
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen
 • Johdon/henkilöstön koulutukset
 • Lakisääteisten henkilöstösuunnitelmien laatiminen
 • HR-projektit (esim. työsuojelutarkastuksen tai YT-neuvotteluiden läpivienti)
 • Työsuhdeasiat

HR palveluiden toimintamalli

Seuraava esimerkki kuvaa, miten Rantalaisen HR-palvelut toteuttavat erilaisia projekteja asiakkaan omien tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Case: HR:n nykytilanteen kartoitus

 1. Aloituspalaveri ja asiakkaan toiveiden selvittäminen
 2. HR:n nykyiset prosessit käytännössä, avainasemassa olevien henkilöiden haastattelut, havainnointi, dokumenttien läpikäynti
 3. Raportti nykyisistä HR-prosesseista asiakkaalle
 4. Kehitysehdotusten läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa
 5. Toimialan tulevaisuuden näkymien huomioiminen HR:ssä
 6. Uuden toimintamallin muotoilu

Kun tarvitset apua henkilöstöhallintoon liittyvissä kysymyksissä, voit olla yhteydessä Rantalaisen asiantuntijoihin. Kartoitamme tilanteen ja tarjoamme tarpeisiinne sopivan ratkaisun.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteystiedot

Johanna Söderman

010 321 6788

Raija Luostarinen

050 384 3409