Yritysverotus

Rantalaisen asiantuntijat palvelevat yrityksiä ja yrittäjiä myös verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Verotus on keskeisessä asemassa muun muassa yritysjärjestely- ja sukupolvenvaihdostilanteissa. Vuosittain yritykset joutuvat pohtimaan myös tuloksen jakamiseen liittyvää verotustaan.

Yritysverotus on monimutkainen kokonaisuus, jossa pelkkä yrityksen veroihin keskittyminen ei riitä. Onnistunut verosuunnittelu edellyttää sekä yrityksen että yrittäjän ja/tai yrityksen omistajien verotuksen huomioimista kokonaisuutena.

Yrittäjäomistajien ja yrityksen verotusta suunniteltaessa omistajien tulojen jakaminen palkkatuloon ja yrityksestä saatavaan pääomatuloon on keskeisessä asemassa. Verotuksellisesti edullisin ratkaisu saadaan useimmiten laskemalla näiden kahden tulolajin kesken optimaalinen yhdistelmä.

Yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa ja yritykseen kohdistuvassa veroriskissä olennaisessa osassa ovat myös erilaiset etuudet, joita yrittäjä saa yrityksestä. Tällaisia ovat muun muassa auto- ja asuntoetu sekä yrityksen mahdollisesti omistamat varsinaiseen yritystoimintaan kuulumattomat loma-asunnot ja esimerkiksi veneet, joiden käyttö voidaan katsoa luontoiseduksi yrittäjälle.

Verotuksessa osakeyhtiöt ja henkilöyhtiöt eli kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö poikkeavat huomattavasti toisistaan. Vastaavasti toiminimen kohdalla verotussäännöt ovat hyvin erilaiset ja sisältävät muun muassa rajoitteita yrittäjän puolisolle ja samassa taloudessa asuville lapsille maksettaviin korvauksiin.