Tilintarkastuspalvelua yhtiön elinkaaren eri vaiheissa

Rantalainen -konsernin sisaryhtiö Tilintarkastus Rantalainen Oy on Keskuskauppakamarin auktorisoima KHT-yhteisö. Tilintarkastus Rantalainen Oy:n asiantuntijaorganisaatio muodostuu KHT- ja HT-tilintarkastajista sekä heidän assistenteistaan. Toimintamme on keskittynyt Uudenmaan ja Hämeen alueelle.

Tilintarkastus Rantalainen Oy:n palveluihin kuuluvat tilintarkastuksen lisäksi yhtiöoikeuteen ja vero-oikeuteen liittyvät asiantuntijapalvelut. Yhtiöllämme on pitkä kokemus erikokoisten ja erimuotoisten yhtiöiden tilintarkastuksesta. Erityisesti olemme keskittyneet pienten ja keskisuurten yhtiöiden tilintarkastuksiin.

Palvelemme yhtiön elinkaaren eri vaiheissa ja hoidamme yhtiöiden perustamiset, yhtiömuodon muutokset, sulautumiset, jakautumiset ja sukupolvenvaihdokset sekä yhtiöiden purkamiset. Asiantuntemuksemme vero-oikeuteen liittyen on vahvaa ja palvelemme elinkeino- ja tuloverotukseen, arvonlisäverotukseen, perintö- ja lahjaverotukseen sekä esimerkiksi osinkoverotukseen liittyvissä asioissa.