Lemonsoft

lemonsoft_sähköinen taloushallinto

Lemonsoft on yksi Rantalaisen tarjoamista ERP-ohjelmistoista, jonka kautta voidaan hoitaa perinteisen taloushallinnon lisäksi myös yrityksen toiminnanohjaus. Ohjelmistoa käytetään eri puolilla Rantalaisen toimialuetta, mutta erityinen ohjelmisto-osaaminen on keskittynyt Järvenpäähän, Vantaalle, Saloon, Paimioon ja Lahteen. Lemonsoftin vahvuuksia ovat:

 • Muokattavissa oleva kokonaisratkaisu ja täysiverinen ERP
 • Ohjelmiston käyttö on mahdollista mobiililaitteilla ja verkkoselaimella
 • Kattavat toiminnanohjaus- ja projektinhallintaominaisuudet
 • Hyvät rajapintaominaisuudet
 • Ohjelmistosta löytyy satoja erilaisia raportteja ja mittareita sekä arjen pyörittämiseen että johdon raportointiin
 • Raportit voidaan räätälöidä omiin tarpeisiin joko itse tai Lemonsoftin toimesta

Ohjelmisto vähittäiskaupan, tuotannon ja rakentamisen aloille

Ohjelmistona Lemonsoft on erikoistunut tukku- ja vähittäiskaupan sekä tuotanto- ja rakennusalan yrityksille. Ohjelmisto soveltuu ennen kaikkea toiminnanohjausta tarvitseville yrityksille. Lemonsoft-toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa välineet asiakkuuksien ja myynnin seurantaan, palkka- ja henkilöstöhallintoon, logistiikkaan, tuotannon suunnitteluun sekä projektinhallintaan.

Tuotannonohjaus

 • Lemonsoft on kehitetty tuotannon tehostamiseen
 • Lemonsoft paikallistaa yhä paremmin tuotannon pullonkauloja sekä hyödyntää yrityksen tuotantokapasiteettia, jolloin voidaan pitää aikataluista paremmin kiinni
 • Ohjelmiston avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä hinnoittelusta ja työn kannattavuudesta
 • Tuotannonohjausjärjestelmän voi ottaa käyttöön joko itsenäisenä ohjelmana tai yhdistää se muihin yritykselle tarpeellisiin toiminnanohjausjärjestelmän osiin

Tukkukaupoille ja erityistavarakaupoille

 • Ohjelmiston avulla asiakkuudenhallinta tehostuu, koska tiedonkulku on sujuvaa
 • Lemonsoftissa kaikki tieto on yhdessä paikassa heti tarjousvaiheesta eteenpäin
 • Ohjelmisto muistuttaa myyjää vanhentuvista sopimuksista ja tarjouksista
 • Takuu- ja hintatiedot ovat muistissa ja myös after-sales -palvelu paranee
 • Tiedonkulku tuotannosta ja ostotoiminnoista toimii sujuvasti
 • Myynti- ja ostoprosessin sähköistäminen luo tehokkuutta

Projektinhallinta

 • Lemonsoftin avulla voit seurata reaaliajassa projektin vaiheita, kustannuksia ja osatulosta
 • Ohjelman avulla onnistuvat budjetointi, suunnittelu, työaikojen kerääminen, projektilaskelmat, projektitunnit ja laskutus

Rantalainen on Lemonsoftin parhaalla Premium Plus -palvelutasolla, joka takaa ohjelmiston asiakaspalvelun vasteajaksi 1 työpäivän. Lisätietoa Lemonsoftista löytyy ohjelmiston omilta verkkosivuilta.