Palkkahallinnon asiointi siirtyy Rantalaisen palveluportaaliin

Rantalaisen ja sen asiakkaiden välinen palkka-aineistojen ja niihin liittyvien tietojen välitys siirtyy toukokuun lopussa erilliseen palveluportaaliin. 

Muutos johtuu EU:n uudesta tietosuoja-asetuksesta, joka tuo uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelyyn myös tilitoimiston ja asiakkaiden välillä toukokuun 25. päivästä alkaen. Erityisesti huomioitavia ovat arkaluonteiset henkilötiedot, joita ovat muun muassa henkilötunnukset, terveystiedot, ay-tiedot ja ulosottotiedot.

Suurin käytännön muutos on se, että henkilötietoja sisältävää materiaalia ei voi enää toukokuun jälkeen lähettää sähköpostilla. Sen vuoksi palkkahallinnon asiointi Rantalaisella siirtyy salatun yhteyden päällä toimivaan palveluportaaliin.

It-päällikkö Toni Takala Rantalaiselta sanoo, että portaali on Rantalaisen oma palvelu eikä ohjelmistotalon ohjelma ja sinne on pääsy vain palkanlaskijoilla ja asiakkaiden nimetyillä yhteyshenkilöillä.

− Asiakas käy portaalissa välittämässä palkanlaskentaan vaikuttavat tiedot, ja palkanlaskija välittää käsittelemänsä tiedot sinne asiakkaan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi, Takala kertoo.

Käsittelystä sovittava

Palveluportaalin käyttö edellyttää sopimusta asiakkaan ja Rantalaisen välillä. Siinä asiakasorganisaatio tietosuoja-asetuksen tarkoittamana rekisterinpitäjänä ja Rantalainen henkilötietojen käsittelijänä sopivat siitä, miten henkilötietoja niiden välillä käsitellään.

Avustava lakimies Aleksi Nieminen Rantalaiselta lupaa, että asiakkaisiin otetaan hyvissä ajoin yhteyttä sopimuksen tekemisestä, jotta palkanlaskenta ja palkkojen maksatus voi jatkua häiriöttä.

Nieminen muistuttaa, että tietosuojavaatimukset lisäävät niin tilitoimiston kuin asiakkaiden hallinnollisia kustannuksia.

Tietosuojan laiminlyönnistä voidaan rangaista sakoilla, jotka ovat enintään neljä prosenttia yrityksen liikevaihdosta tai enintään 20 miljoonaa euroa.