Edustuskulujen verovähennys poistui

Yritysten edustuskulut tulivat tämän vuoden alusta kokonaan vähennyskelvottomiksi. Tähän asti edustuskuluista on voinut vähentää tuloverotuksessa puolet. Arvonlisäveroa laskettaessa edustuskuluja ei ole saanut vähentää lainkaan. Edustuskulujen verovähennyksen poistaminen oli osa hallituksen viimekeväistä talouspakettia, jossa yritysverokantaa päätettiin laskea 20 prosenttiin. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa murretun tilikauden yrityksissä sitä, että niiden edustusmenot ovat vähennyskelvottomia koko siltä tilikaudelta, joka päättyy vuoden 2014 puolella.

Dokumentoi huolellisesti

Vähennyskelvottomien edustusmenojen ja vähennyskelpoisten mainos- ja markkinointimenojen välinen rajanveto on yrityksille joskus hankalaa.

– Sääntöjä sen suhteen, mikä on markkinointia ja mikä on edustamista, on myös sovellettu vähän eri tavalla ison ja pienen yrityksen kohdalla, huomauttaa johtaja Juha Sundberg Rantalaisen asiantuntijapalveluista.

Korkein hallinto-oikeus antoi viime keväänä kaksi vuosikirjaratkaisua, jotka selventävät edustuskulujen käsitettä. Ratkaisuissa käsiteltiin markkinointi- ja edustuskulujen käsitettä arvonlisäverotuksessa. Toinen ratkaisu koski yrityksen järjestämää oppikirjojen esittelyä ja opettajien koulutusta ja toinen lääke-esittelytilaisuuksien edustusluonnetta. Sundberg sanoo, että KHO:n ratkaisujen perusteella tavanomaiset lounas- ja kahvitarjoilut eivät ole edustamista silloin, kun ne tarjotaan koulutuksessa tai tuotteen tai palvelun esittelytilaisuudessa rajatulle kohderyhmälle.

– Jos tilaisuutta jatketaan vapaamuotoisella illanvietolla, se onkin jo edustamista, hän jatkaa.

Yritys voi siis vähentää täysimääräisesti tuloverotuksessa asiakkaalle järjestetyn koulutustilaisuuden sekä tuote- ja palveluesittelyn tilavuokran, kahvitarjoilun ja buffetlounaan hinnan riippumatta siitä, mihin kellonaikaan tai viikonpäivänä tilaisuus järjestetään. Alkoholitarjoilu on sen sijaan aina vähennyskelvotonta. Sundberg uskoo, että edustuskuluista joudutaan nyt keskustelemaan yrityksissä, joissa toiminnan luonteen vuoksi edustetaan muita enemmän. Edustuskuluista on myös tulossa uusi ohje verohallitukselta. Hän kehottaa yrityksiä dokumentoimaan entistä huolellisemmin, miten ulkopuolisille järjestetyt tilaisuudet kuuluvat yrityksen liiketoimintaan.

– Tilaisuuden luonteen todentamisessa tärkeitä ovat etenkin kutsut, ohjelmat ja osallistujaluettelot. Matkoista on olemassa matkaliput ja tarjoilulaskuista yleensä ilmenee, paljonko väkeä on ollut paikalla, hän sanoo.

Edustamista vai ei?

  • Edustamisella pyritään uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen. Edustaminen kohdistuu aina muihin kuin omaan henkilökuntaan, tilintarkastajiin ja hallintoelinten jäseniin.
  • Tavanomaiset lounas- ja kahvitarjoilut eivät ole edustamista silloin, kun yritys tarjoaa ne rajatulle kohderyhmälle järjestämänsä koulutuksen tai tuotteen tai palvelun esittelyn yhteydessä.
  • Alkoholitarjoilu on sen sijaan aina vähennyskelvotonta edustuskulua.
  • Vähennyskelpoisia mainoslahjoja ovat tavanomaiset yrityksen jakotavarat, kuten t-paidat, pipot, heijastimet jne.
  • Vähennyskelvottomia edustuslahjoja ovat alkoholilahjat ja arvokkaammat merkkipäivälahjat. Myöskään kellot, kamerat ja kodin elektroniikka eivät ole korkean hankintahintansa takia enää tavanomaisia mainoslahjoja.
  • Messumatkat, joihin liittyy omien tuotteiden esittelyä, tulkitaan yleensä liikekuluiksi. Kun yritys vie messuille asiakkaittaan, kyse on edustamisesta.
  • Konferenssimatkaan voi sisältyä myös vähennyskelvotonta edustuskulua ja yksityisluonteista menoa.